Közgyűlési meghívó

Tisztelt Egyesületi Tag!

A 2009-es évi tevékenység értékelése, a 2010-es év szakmai illetve pénzügyi terveinek megvitatása és elfogadása, valamint az egyesületet érintő egyéb témák miatt az egyesület vezetősége nevében összehívom az Orosházi Fúvószenekari Egyesület közgyűlését.

A közgyűlés ideje: 2010. március 4. (csütörtök) 17 óra

A közgyűlés helye: Petőfi Művelődési Központ II. emeleti kamaraterme

Témák:

1. A zenekar 2009. évi szakmai beszámolója (K. Tóth László)
2. Az egyesület 2009. évi pénzügyi beszámolója (dr. Muntyán János)
3. A zenekar 2010. évi szakmai programjának ismertetése (K. Tóth László)
4. Az egyesület 2010. évi pénzügyi gazdálkodási tervezetének előterjesztése (dr. Muntyán János)
5. Egyebek

Kérek minden egyesületi tagot, hogy a témák fontosságára való tekintettel jelenjen meg a közgyűlésen, és részvételével, véleményével segítse az egyesület és a zenekar munkáját.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott rendes tagok több mint fele jelen van. Ha a határozatképesség nem áll fenn, úgy a közgyűlést 15 perccel későbbre, 17.15 órára hívom össze. A másodszorra összehívott közgyűlés – az eredeti napirendre felvett kérdésekben – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Orosháza, 2010. február 18.

Tisztelettel: dr. Muntyán János – egyesületi elnök s.k.